Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:


Sprawozdania z realizacji gminnych programów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii

PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.pdf (179,06KB)
PDF2022 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (182,52KB)

PDF2021 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (395,75KB)
PDF2021 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (617,53KB)
PDF2021 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (512,03KB)

PDF2020 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (573,67KB)
PDF2020 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (608,11KB)
PDF2020 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (510,30KB)

PDF2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (586,08KB)
PDF2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (615,46KB)
PDF2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (507,45KB)

PDF2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (545,03KB)
PDF2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (583,23KB)
PDF2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (469,39KB)

PDF2017 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (553,10KB)
PDF2017 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (664,33KB)
PDF2017 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (557,21KB)

PDF2016 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (259,76KB)
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (321,53KB)
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (301,89KB)

PDF2015 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (266,58KB)
PDF2015 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (256,25KB)
PDF2015 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (302,48KB)

PDF2014 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf (134,77KB)
PDF2014 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf (151,52KB)
PDF2014 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (170,92KB)

PDF2013 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (85,61KB)
PDF2013 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu alkoholowo oraz przeciwdziałania narkomanii.pdf (111,86KB)
PDF2013 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (85,61KB)

PDF2012 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (120,74KB)
PDF2012 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu alkoholowo oraz przeciwdziałania narkomanii.pdf (158,04KB)
PDF2012 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf (120,74KB)


Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2022 OPS Krapkowice.pdf (542,66KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2021 OPS Krapkowice.pdf (474,61KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2020 OPS Krapkowice.pdf (670,00KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2019 OPS Krapkowice.pdf (473,40KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2018 OPS Krapkowice.pdf (535,63KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2017 OPS Krapkowice.pdf (209,00KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2016 OPS Krapkowice.pdf (291,08KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2015 OPS Krapkowice.pdf (392,02KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2014 OPS Krapkowice.pdf (391,96KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2013 OPS Krapkowice.pdf (204,96KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2012 OPS Krapkowice.pdf (199,44KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2011 OPS Krapkowice.pdf (157,54KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2010 OPS Krapkowice.pdf (167,97KB)


Sprawozdanie  z programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

PDF2022 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (158,12KB)
PDF2021 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (899,08KB)
PDF2020 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (327,20KB)
PDF2019 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (583,00KB)
PDF2018 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (232,73KB)
PDF2017 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (224,54KB)
PDF2016 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (685,98KB)
PDF2015 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (370,23KB)
PDF2014 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (463,69KB)
PDF2013 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (2,10MB)


Sprawozdania finansowe

PDF2023 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (64,10KB)
PDF2023 Informacja dodatkowa do bilansu.pdf (617,48KB)
PDF2023 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (346,89KB)
PDF2023 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (36,99KB)

PDF2022 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (65,54KB)
PDF2022 Informacja dodatkowa do bilansu.pdf (593,45KB)
PDF2022 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (340,39KB)
PDF2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (37,87KB)
PDFRaport o stanie jednostki za 2022 rok OPS Krapkowice.pdf (337,23KB)

PDF2021 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (2,43MB)
PDF2021 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (3,12MB)
PDFInformacja dodatkowa OPS.pdf (10,38MB)
PDFRaport o stanie jednostki za 2021 rok OPS Krapkowice.pdf (333,04KB)
PDFRZiS OPS 2021.pdf (2,65MB)

PDF2020 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (769,87KB)
PDFInformacja dodatkowa do bilansu+załączniki (2020).pdf (3,22MB)
PDFRaport o stanie jednostki za 2020 rok OPS Krapkowice.pdf (634,25KB)
PDFRZiS OPS 2020.pdf (786,34KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu OPS (2020).pdf (448,33KB)

PDFBILANS OPS na dzień 31.12.2019r.pdf (848,81KB)
PDFInformacja dodatkowa do bilansu+załączniki (2019).pdf (22,48MB)
PDFRZiS OPS 2019.pdf (7,00MB)
PDFRZiS OPS 2019 wzajemne wyłączenia.pdf (5,83MB)
PDFZestawienie zmian w funduszu OPS (2019).pdf (2,75MB)

PDF2018 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (122,93KB)
PDF2018 Informacja dodatkowa z 29.03.2019.pdf (972,78KB)
PDF2018 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (101,46KB)
PDF2018 Specyfikacja do bilansu.pdf (113,92KB)
PDF2018 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (275,20KB)